Windykacja w całej Polsce: www.grabowski.biz.pl
Grabowski Inkasso tel. 505 159 136, 32 291 99 75, e-mail: windykacja@grabowski.biz.pl

Jakie odsetki na fakturze

Gdy na fakturze nie określono odsetek to przyjmuje się że należne są ustawowe, począwszy od daty wymagalności faktury. Są generalnie dość opłacalne dla wierzyciela jako rekompensata z powodu opóźniania się z płatnością ale jak wierzyciel w swoim biznesie ma wysoka marżę a kontrahent nie płaci i nie może obracać tymi pieniędzmi to opłacalne te odsetki nie są. Poza tym, dosyć często wierzyciele rezygnują z dochodzenia narosłych odsetek za zwłokę w spłacie kredytu kupieckiego czyli faktury.

Ja przy byle okazji namawiam ich żeby na fakturze określali maksymalne odsetki umowne za zwłokę czyli czterokrotna wartość kredytu lombardowego NBP. W przybliżeniu są o 70% wyższe niż odsetki maksymalne i takich odsetek za włokę już bardziej się chce dochodzić, aby zostały zapłacone. Tylko że taką fakturę z określonymi na niej odsetkami maksymalnymi dłużnik musi podpisać, że akceptuje je.

Leave a Reply